Saturday, September 7, 2019

"Huwag hamakin ang anumang bagay na nakamit ng tapat at pinaghirapan. Higit ang halaga ng alinman na ito kaysa sa mga bagay na natamo ng walang kaakibat na pagpupunyagi." - Dan Quetulio Brizuela #GabayBuhay #Karunungan #DanQuotes #RandonThoughts

Saturday, July 20, 2019

I prefer to subscribe in the genuiness and sincerity of others than be constantly suspicious. Here I find rest in my relations. - Dan Quetulio Brizuela #RandomThoughts

Thursday, July 18, 2019

Despite a censorious world, choose to live without malice. - Dan Quetulio Brizuela #RandomThoughts #Wordstoliveby #DanQoutes

Saturday, July 13, 2019

Ako'y pumarito at pumaroon. At natato ko na walang hihigit pa sa timyas ng alaala ng pagmamahal, walang kasing-wagas at busilak sa paglipas ng panahon. - Dan Quetulio Brizuela

Tuesday, July 2, 2019

Tolerance wouldn't protect lives from the plague that inflicts us. Prudence would.
- Dan Quetulio Brizuela
#PrideMonth #LBTQ #Pride2019 #Stonewall50thAnniversary

Monday, July 1, 2019

Celebrate diversity but be cautious of our common vulnerability.  - Dan Quetulio Brizuela #PrideMonth #LGBTQ #Pride2019 #Stonewall50thAnniversary

Sunday, June 30, 2019

Liberation from discrimination & hate should never lead to reckless living. Keep safe! - Dan Quetulio Brizuela
#PrideMonth #LGBTQ #Pride2019 #Stonewall50thAnniversary